Fitness & Training

  • Address 89 Apirana Avenue, Glen Innes, Auckland 1072
  • Hours Mon 12pm-5pm, Tue, Thu, Fri 12pm-5.30pm, Wed 12pm-4.30pm, Sat 10.30am-12.30pm
  • Address 122 Elstree Ave, Glen Innes, Auckland 1072
  • Hours Monday to Friday 5:30am - 9:00pm Saturday & Sunday 7:00am - 7:30pm